fredag 1 april 2011

Lavaland

Konferens i dagarna två på Kulturhuset, visionen för framtiden om att dela. De unga som väljer bort det gamla, kanske också väljer bort instutionerna som 68-människorna byggde upp?För att i stället göra hemma, i källarlokalen i parken, på gatan eller på torget. Skrämmer det? Nej inte alls, men det utmanar. Vi måste våga formulera om vårt värde, biblioteket som blev mötesplats, minskad utlåning-ökat besöksantal etc. Jag får höra utav de unga att all makt är tillfällig, och de ger mig sin bild av hur makt ser ut-jag instämmer och känner tro på framtiden!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar