lördag 15 oktober 2011

Att fånga ögonblicket

Vi har varit på Fotografiska Museét för andra gången på några veckor, nu idag Nick Brandts fantastiska utställning med ögonblick fångade i Afrika. Utan teleobjektiv har han närmat sig lejon, bufflar, zebror, elefanter, ja alla djur som finns på Afrikas savanner. Förundrade vandrar vi där ifrån med dessa omtumlande möten på näthinnan. Dessa frågande men också talande blickar från andra varelser på vår gemensamma planet. En planet som människan behandlar så styvmoderligt, men också i mångt och mycket skändar och förstör. Bestående minnen är ändå att livet är fantastiskt och mångfalden i skapelsen upphör aldrig att hålla mig fången och förundrad över att just jag får plats och får vara här mitt i det hela, och dessutom med dem jag älskar allra mest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar