lördag 2 juni 2012

Är det så här det är, när man är liten.....

Dansbussen i Nyfors
Pingstafton, upptäcker att stadsnätet ligger nere, ingen TV ,ingen data.Så här i sommartider gör det inte så mycket. Jag ringer ändå min leverantör som har Securitas som jourvakter.De tar mina uppgifter och lovar återkoppling. Det blir söndag, och det blir måndag morgon ....tålamodet slut jag ringer igen och talar åter med Securitas, som återigen lovar återkoppling. På eftermiddagen samma måndag ringer jag igen, den här gången får jag tag i min leverantör i egen hög person. Han har inte någon notering från jouren,  det måste ha blivit något fel, konstigt ,men nu ska det ordnas säger han. Han tar mina uppgifter och lovar återkoppling. Tisdag ,ringer igen, va har de inte hört av sig???Lovar återkoppling, onsdagen rinner förbi, ingen data ingen TV. Torsdag tar jag mod till mig och ringer igen. Levantören lovar nu att ta kontakt med chefen för reperatören. Till saken hör att jag  under torsdagen bevistar en föreläsning om fiberns möjligheter, den digitala motorvägen med alla dess finesser. Jag träffar dessutom chefen för statsnätet.
Låt väl, under torsdagen kommer äntligen  reparatören och byter ut trasiga delar, vi är tillbaka på vägen igen.
Min spaning blir, nätet är fantastiskt,men vi behöver kompetens för att kunna sköta det, från människa till människa, i människans tjänst. Dessutom, var vänder  sig de som inte har språket, överblicken och vägarna att ta del av samhällets tjänster fullt ut?
Tog mig en funderare och svängde loss med Dansbussen under fredagskvällen istället för att titta på TV.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar